Назад

Микола Зеров

«Коли душа спокоєм перейнята, не згадуй: усьому настане край!»
Майстер сонетної форми. Першим переклав українською мовою «Енеїду» Вергілія. Після арешту та відправки на Соловки, переклад епічного твору зник.